pvd povlakování

PVD povlakování je způsob nanášení ochranných vrstev za účelem zvýšení životnosti apod. Povlakování se provádí ve vakuových povlakovacích pecích. Teplota povlakování se liší od druhu povlaku (300-500˚C).
Fyzikální depozice z plynné fáze (anglicky Physical Vapour Deposition, zkratka PVD) je označení skupiny technik vakuové depozice tenkých vrstev. Společným znakem těchto technik je skutečnost, že se zpravidla vychází z pevného substrátu (na rozdíl od technik chemické depozice, kdy jsou reaktanty v plynné fázi).
Mateřským zázemím je firma swiss-plas s.r.o.. Společně nabízíme PVD povlaky na řezné, lisovací a střižné nástroje nebo také na strojní součásti dle přání zákazníka.

Nabízíme PVD povlaky na řezné, lisovací a střižné nástroje nebo také na strojní součásti dle přání zákazníka.

Nabízené PVD povlaky:
TiN
TiCN
AlTiN
TiCC
AlTiSiN
MDT